top of page

Regel Ba'Delet

נהוג לברך אדם אהוב שיכנס אל הבית או יצא ממנו ברגל ימין - על כל מקרה שלא יבוא, שיהיה מזל טוב

 אני מאמינה ששתי הרגליים חשובות באותה מידה, אז החלטתי להפוך אותן לשלט לדלת

מזל טוב או לא, העיקר להכנס הביתה עם חיוך!

קולקציית בוקר טוב

קולקציית זוגות

bottom of page